#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thiên Hương Mỹ Nhân

Thiên Hương Mỹ Nhân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 01/07/2020

Hương chi đạo túy nhân tâm, hắc dục toái, ý vô hạn thiên kim quý nữ ung dung nhàn hạ ta từng có mọi thứ tốt đẹp nhất…. Một triều gặp nạn, bị diệt môn đó là một cơn ác mộng không thể tỉnh lại chỉ có cái chết máu tươi không ai giúp đỡ… còn có… người ta yêu vứt bỏ ta mà đi hắn là người được chọn để sát phạt quyết tuyệt cứu ta khỏi nguy hiểm cũng ép ta vào đường cùng trong một đêm tắm lửa trọng sinh thoát thai hoán cốt lạc vào phù hoa, nghịch thiên cải mệnh, tử cục đã mở… Sống chết quyền mưu yêu hận ly thương, số mệnh vướng mắc lấy hương làm mưu, khống chế lòng người, làm say thiên hạ thiên hương mỹ nhân…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9817/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9717/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9615/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9514/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9412/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9310/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9209/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9108/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 9007/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8902/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8801/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8601/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8701/09/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8525/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8425/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8321/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8221/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8120/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 8016/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7915/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7815/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7715/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7609/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7506/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7405/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7303/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7202/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7101/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 7001/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6901/08/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6821/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6720/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6619/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6518/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6417/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6316/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6215/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6114/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 6013/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5912/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5811/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5710/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5609/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5508/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5407/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5306/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5205/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5104/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 5003/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4902/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4801/07/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4730/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4629/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4528/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4427/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4326/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4225/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4124/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 4023/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3922/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3821/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3720/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3619/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3518/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3417/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3316/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3215/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3114/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 3013/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2912/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2811/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2710/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2609/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2508/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2407/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2306/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2205/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2104/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2003/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1902/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1801/06/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1731/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1630/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1529/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1428/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1327/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1226/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1125/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 1024/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 923/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 822/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 721/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 620/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 519/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 418/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 317/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 2.516/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 215/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 114/05/2020
Thiên Hương Mỹ Nhân – Chap 013/05/2020

Bình luận