#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thiên Cơ Tam Quốc

Thiên Cơ Tam Quốc

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 17/09/2018

Thanh niên trùng sinh tại dị giới trở thành Lưu Bị, có được sức mạnh siêu phàm. Những anh hùng Tam quốc hướng vận mệnh phát khởi khiêu chiến…

P/s: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, xin đừng so sánh với lịch sử.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận