Thiên Chương Kỳ Đàm

Thiên Chương Kỳ Đàm

Tên khác: Không có
Tác giả: Yoosa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa
Ngày thêm: 27/09/2016

 
 

Bỗng nhiên “nhặt” được một thái tử thiên giới… Thật là khó nghĩ quá đi

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận