#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

Tên khác: Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 19/04/2020

Trước đêm tân hôn, vị hôn phu cùng bạn thân bỏ trốn. Hai mắt nàng tối sầm lại, nàng nói với nam nhân đang đứng trước phòng dân chính “cô dâu của anh chưa tới, chủ rể của tôi bỏ chạy, hay là chúng ta kết hôn với nhau đi?” Trước khi cưới, nàng nói: “Coi như cùng giường nhưng giữa chúng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì?”

Sau khi cưới, hắn nói: “Vậy tôi đặt cô trên giường, không làm gì cả, chỉ mạo phạm cô!!!”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 22004/12/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21903/12/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21802/12/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21701/12/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21630/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21527/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21426/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21325/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21224/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21123/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 21022/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20921/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20819/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20718/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20617/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20516/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20416/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20315/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20215/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20113/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 20012/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19911/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19810/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19709/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19608/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19507/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19405/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19304/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19203/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19102/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 19001/11/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18930/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18829/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18728/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18627/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18526/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18425/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18324/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18223/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18122/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 18021/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17920/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17819/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17718/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17617/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17516/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17415/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17314/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17213/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17112/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 17011/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16911/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16810/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16708/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16607/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16506/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16405/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16304/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16203/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16102/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 16001/10/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15930/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15829/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15728/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15627/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15526/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15425/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15324/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15223/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15122/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 15021/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14920/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14819/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14718/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14617/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14516/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14415/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14314/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14213/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14112/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 14011/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13910/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13809/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13708/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13607/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13505/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13403/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13302/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13201/09/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13129/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13028/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12927/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12825/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12724/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12622/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12521/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12420/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12318/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12217/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12115/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 12014/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11913/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11812/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11711/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11610/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11509/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11407/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11306/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11204/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11103/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 11002/08/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10931/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10830/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10727/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10626/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10525/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10424/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10323/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10221/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10120/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 10019/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9918/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9817/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9716/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9615/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9514/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9414/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9311/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9211/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9110/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 9007/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8907/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8806/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8704/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8603/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8503/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8401/07/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8330/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8230/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8129/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 8029/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7928/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7827/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7726/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7626/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7525/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7425/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7325/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7222/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7121/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 7021/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6919/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6819/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6718/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6614/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6514/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6414/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 62-6312/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6111/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 6009/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5908/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5808/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5708/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5608/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5507/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5407/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5307/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5206/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5105/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 5004/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4904/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4801/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4701/06/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4631/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4529/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4428/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4328/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4226/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4126/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 4025/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3923/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3822/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3722/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3618/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3517/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3417/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3315/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 3214/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 30-3111/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2910/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2810/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2708/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2608/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2507/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2406/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 22-2306/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2105/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 2005/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1905/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1804/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1704/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1603/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1502/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 13-1402/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1201/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1101/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 1001/05/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 930/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 830/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 730/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 627/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 526/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 426/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 326/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 223/04/2020
Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức – Chap 119/04/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng