The Young Master and The Maid

The Young Master and The Maid

Tên khác: Young Master and Maid
Tác giả: Hisei
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Twinkle
Ngày thêm: 22/03/2016

 
 

Câu chuyện về một cậu chủ nhỏ tuổi và người hầu của cậu ta tại một đất nước có tên là Orihen.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận