The Sword of Emperor

The Sword of Emperor

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dammetruyen.com
Ngày thêm: 07/01/2015

 
 

Bối cảnh của câu chuyện xảy ra vào đời nhà Minh, sau khi Chu Nguyên Chương băng hà.
Vị hoàng đế trẻ Chu Huệ Đế, cháu của Chu Nguyên Chương bị đá khỏi ngôi vua sau khi tại ngôi không được bao lâu.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
The Sword of Emperor – Chap 4315/09/2015
The Sword of Emperor – Chap 42.215/09/2015
The Sword of Emperor – Chap 42.114/09/2015
The Sword of Emperor – Chap 4114/09/2015
The Sword of Emperor – Chap 40.217/04/2015
The Sword of Emperor – Chap 40.117/04/2015
The Sword of Emperor – Chap 3911/04/2015
The Sword of Emperor – Chap 3807/04/2015
The Sword of Emperor – Chap 3702/04/2015
The Sword of Emperor – Chap 3631/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 3529/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 3427/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 3326/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 3225/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 3125/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 30.222/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 30.120/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 29.219/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 29.118/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 2817/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 2717/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 26.213/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 26.111/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 25.211/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 25.108/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 2407/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 23.206/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 23.105/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 22.204/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 22.103/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 21.202/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 21.102/03/2015
The Sword of Emperor – Chap 20.227/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 20.122/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 1919/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 18.218/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 18.117/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 1717/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 1615/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 15.209/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 15.101/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 1401/02/2015
The Sword of Emperor – Chap 1330/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1230/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1128/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1026/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 924/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 823/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 7.220/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 7.118/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 6.218/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 6.116/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 515/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 414/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 313/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 211/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1.310/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1.207/01/2015
The Sword of Emperor – Chap 1.107/01/2015

Bình luận