The Strings Dolls

The Strings Dolls

Tên khác: Không có
Tác giả: Hibaru Shunsuke
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 16/03/2014

 
 

Một nhóm  bạn vô tình mua được máy trò chơi từ một máy bán hàng tự động, chiếc máy cho mỗi người một năng lực riêng và họ phải giết những người chơi khác để nâng cấp năng lực của mình! Cuộc thảm sát đẫm máu giữa các học sinh bắt đầu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận