The Romantica Clock

The Romantica Clock

Tên khác: Không có
Tác giả: Maki Youko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NoYan, Yui Group
Ngày thêm: 30/03/2015

 
 

Akane là một cô gái gần như “bất tài”, trong khi Aoi – người anh song sinh của cô – là một con người “hoàn hảo”.
Akane sẽ phải làm gì, sống thể nào để không phải trở thành cái bóng lu mờ sau người anh?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận