The Red Soul

The Red Soul

Tên khác: Red Erewhon
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: blogtruyen.com
Ngày thêm: 14/02/2015

 
 

Vào khoảng thời gian khi các vị thần cai trị với luật lệ tàn ác, không 1 ai dám chống lại các vị thần linh… một cô gái đã bị dâng hiến cho thần gió làm vật tế thần. Một tộc trưởng của một bộ tộc đã lên đường đi cứu cô gái đó và muốn lấy cô ấy làm vợ. Kiron, bất chấp các vị thần… Và bắt đầu một cuộc hành trình đầy khó khăn…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận