Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tên khác: Perfect World
Tác giả: Thần Đông
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 05/03/2016

 

Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra , tất cả bắt đầu từ nơi này…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6015/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5911/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5806/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5723/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5617/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5509/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5426/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5314/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5205/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5114/09/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5029/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4921/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4810/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4728/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4617/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4505/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4429/06/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4314/06/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4231/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4124/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4012/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3903/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3820/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3714/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3602/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3523/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3416/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3307/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3203/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3112/02/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3021/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2911/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2804/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2726/12/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2609/12/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2530/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2421/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2308/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2229/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2127/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2010/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1928/09/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1816/09/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1730/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1622/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1512/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1431/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1319/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1210/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1110/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1028/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 922/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 811/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 709/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 623/05/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 521/05/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 427/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 319/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 201/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 105/03/2016

Bình luận