#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tên khác: Perfect World
Tác giả: Thần Đông
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 05/03/2016

Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra , tất cả bắt đầu từ nơi này…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13425/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13325/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13225/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13125/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 13025/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12925/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12825/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12703/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12603/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12503/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12403/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12303/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12203/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12103/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 12003/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11903/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11803/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11703/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11603/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11503/07/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11430/04/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11330/03/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11228/03/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11119/02/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 11019/01/2020
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10913/12/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10811/12/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10724/11/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10601/10/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10501/10/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10427/09/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10325/08/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10225/08/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10125/08/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 10005/07/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9905/07/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9807/05/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9705/05/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9631/03/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9518/03/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9411/03/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9318/01/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9215/01/2019
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9118/12/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 9008/12/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8904/12/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8803/11/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8721/10/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8629/09/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8508/09/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8425/08/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8325/08/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8226/07/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8117/07/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 8002/07/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7915/06/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7809/06/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7729/05/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7624/05/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7519/05/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7415/05/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7309/05/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7226/04/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7118/04/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 7005/04/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6902/04/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6828/03/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6719/03/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6612/03/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6524/02/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6428/01/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6318/01/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6210/01/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6103/01/2018
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 6015/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5911/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5806/12/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5723/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5617/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5509/11/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5426/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5314/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5205/10/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5114/09/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 5029/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4921/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4810/08/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4728/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4617/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4505/07/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4429/06/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4314/06/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4231/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4124/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 4012/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3903/05/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3820/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3714/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3602/04/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3523/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3416/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3307/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3203/03/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3112/02/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 3021/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2911/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2804/01/2017
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2726/12/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2609/12/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2530/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2421/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2308/11/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2229/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2127/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 2010/10/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1928/09/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1816/09/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1730/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1622/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1512/08/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1431/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1319/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1210/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1110/07/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 1028/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 922/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 811/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 709/06/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 623/05/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 521/05/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 427/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 319/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 201/04/2016
Thế Giới Hoàn Mỹ – Chap 105/03/2016

Bình luận