The Cliff

The Cliff

Tên khác: Không có
Tác giả: Seongdae Oh
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 21/11/2014

 
 

Câu chuyện về một người leo núi vì ích kỉ, sợ chết nên đã vô tình làm bạn mình rơi xuống vách núi dựng đứng! Nổi ám ảnh cứ vây lấy anh ta sau khi anh ta đã được cứu…và rồi luật nhân quả cũng đến! Nó là gì?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận