#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi

Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi

Tên khác: Ác Ma Lão Sư Ái Thượng Ngã
Tác giả: Nặc Ân
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 08/07/2019

Lý Mộc Nhiên, nữ, 18 tuổi, độc thân từ trong trứng nước, kinh nghiệm yêu đương bằng 0. Một hôm cha mẹ đi hưởng tuần trăng mật (từ lúc lấy nhau chưa từng đi), gửi lại đứa con gái cho ông thầy giáo ác ma…

“Sống chung với tôi, sẽ mang lại rất nhiều hồi ức đẹp đẽ khó quên đấy”…

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 7210/03/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 7109/03/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 7008/03/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6907/03/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6806/03/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6710/02/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6609/02/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6514/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6413/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6312/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6211/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6110/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 6009/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5908/01/2020
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5816/12/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5715/12/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5612/12/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5511/12/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5410/12/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5328/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5227/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5126/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 5025/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4924/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4823/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4722/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4603/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4502/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4401/11/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4331/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4221/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4120/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 4015/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3914/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3813/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3712/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3603/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3502/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3401/10/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3330/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3229/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3127/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 3026/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2917/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2816/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2715/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2614/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2513/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2412/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2311/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2210/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2109/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 2008/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1901/09/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1831/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1707/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1606/08/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1531/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1430/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1329/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1228/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1127/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 1025/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 920/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 819/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 718/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 614/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 513/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 412/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 311/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 209/07/2019
Thầy Giáo Ác Ma Yêu Tôi Rồi – Chap 108/07/2019

Bình luận