Thâu Tinh Dị Giới

Thâu Tinh Dị Giới

Tên khác: Thâu Tinh Thập Nguyệt Thiên
Tác giả: Châu Hồng Tân, Tiểu Tùng
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 08/12/2015

 
 

Một ngoại truyện khác của Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận