Thâu Tinh Dị Giới Bản

Thâu Tinh Dị Giới Bản

Tên khác: Thâu Tinh Thương Nguyệt Thiên
Tác giả: Châu Hồng Tân, Tiểu Tùng
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 30/11/2015

 
 

Phần tiếp theo Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên. Thương Nguyệt trong tâm muốn diệt trừ loạn thế, khi biết thông tin nơi La Sát Hồn bị nhốt từ thôn trưởng, lập tức bắt đầu hành động…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận