#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thấu Ngọc Từ

Thấu Ngọc Từ

Tên khác: Không có
Tác giả: JAO
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 22/11/2016

Thiên địa hà thương mang, nhân gian bán ai nhạc.

Trường sinh tư dưỡng thọ, hậu sinh tiếu tịch mịch.

Đời này ngươi được định sẵn cùng người trong số mệnh, cho dù cuối cùng trở thành quyến thuộc cũng không thể bên nhau mãi mãi…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận