#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thất Nhật Chi Hậu

Thất Nhật Chi Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 03/08/2015

Theo Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng với tài nguyên trên địa cầu ngày càng giảm bớt, mọi người càng ngày càng mong muốn phát hiện hành tinh mới, càng muốn tìm kiếm người ngoài hành tinh, nhưng khi người ngoài hành tinh đến trái đất, thì mọi người phát hiện cuộc sống của mình đã cải biến…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận