Thánh Vương

Thánh Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 07/12/2014

 
 

Vương Giả lấy lực lượng trấn áp trong địa ngục quần ma! Trong thiên địa, chỉ có Thánh Vương…!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận