Thanh Ninh Chi Hạ

Thanh Ninh Chi Hạ

Tên khác: Chanh Xanh Mùa Hạ
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 23/09/2016

 

Nữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm.

Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18413/02/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18312/02/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18211/02/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18108/02/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 18025/01/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17924/01/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17822/01/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17718/01/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17610/01/2018
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17531/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17429/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17328/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17226/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17125/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 17024/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16921/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16819/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16718/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16617/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16515/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16414/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16313/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16212/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16111/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 16010/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15908/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15807/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15706/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15605/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15504/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15403/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15302/12/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15230/11/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15119/11/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 15019/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14918/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14816/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14715/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14614/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14513/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14412/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14311/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14210/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14109/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 14007/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13903/10/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13830/09/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13728/09/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13624/09/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13523/09/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13412/09/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13313/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13212/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13111/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 13010/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12908/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12807/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12705/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12602/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12501/08/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12422/04/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12316/04/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12211/04/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12108/04/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 12029/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11926/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11822/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11716/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11612/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11509/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11406/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11304/03/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11227/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11123/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 11020/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10918/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10812/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10709/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10608/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10507/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10406/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10305/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10204/02/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10119/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 10014/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9912/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9811/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9710/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9609/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9507/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9406/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9305/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9203/01/2017
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9129/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 9026/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8923/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8820/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8719/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8618/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8517/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8416/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8315/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8214/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8113/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 8012/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7911/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7810/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7709/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7608/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7507/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7406/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7305/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7204/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7103/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 7002/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6901/12/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6830/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6729/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6628/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6527/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6426/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6325/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6224/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6123/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 6022/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5921/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5820/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5719/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5618/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5517/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5416/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5315/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5214/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5113/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 5012/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4911/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4810/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4709/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4608/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4507/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4406/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4305/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4204/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4103/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 4002/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3901/11/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3831/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3730/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3629/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3528/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3427/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3326/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3225/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3124/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 3023/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2922/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2821/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2720/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2619/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2518/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2417/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2316/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2215/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2114/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 2013/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1912/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1811/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1710/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1609/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1509/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1408/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1307/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1206/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1105/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 1004/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 903/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 802/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 701/10/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 629/09/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 528/09/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 427/09/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 326/09/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 224/09/2016
Thanh Ninh Chi Hạ – Chap 123/09/2016

Bình luận

Tết 2018