Thánh Đường

Thánh Đường

Tên khác: Không có
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 23/05/2014

 
 

Một thiếu niên đam mê tu hành cuồng nhiệt tại thế giới Tiểu Thiên nhận được một quả thần cách của bán thần ở thế giới Đại Thiên, cuộc đời của hắn thay đổi từ giờ khắc này, vượt ra ngoài quy luật. Nghịch thiên thuận thiên đều ở trong tay mình!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thánh Đường – Chap 3908/08/2017
Thánh Đường – Chap 3812/07/2017
Thánh Đường – Chap 3714/06/2017
Thánh Đường – Chap 3617/05/2017
Thánh Đường – Chap 3512/04/2017
Thánh Đường – Chap 3414/03/2017
Thánh Đường – Chap 3322/02/2017
Thánh Đường – Chap 3209/01/2017
Thánh Đường – Chap 3115/12/2016
Thánh Đường – Chap 3022/11/2016
Thánh Đường – Chap 2903/11/2016
Thánh Đường – Chap 2803/10/2016
Thánh Đường – Chap 2713/09/2016
Thánh Đường – Chap 26.531/07/2016
Thánh Đường – Chap 2624/07/2016
Thánh Đường – Chap 2520/07/2016
Thánh Đường – Chap 2420/07/2016
Thánh Đường – Chap 2301/05/2015
Thánh Đường – Chap 2230/04/2015
Thánh Đường – Chap 2129/04/2015
Thánh Đường – Chap 2029/01/2015
Thánh Đường – Chap 1929/01/2015
Thánh Đường – Chap 1806/12/2014
Thánh Đường – Chap 1701/12/2014
Thánh Đường – Chap 1611/11/2014
Thánh Đường – Chap 1511/10/2014
Thánh Đường – Chap 1429/09/2014
Thánh Đường – Chap 1306/09/2014
Thánh Đường – Chap 1226/08/2014
Thánh Đường – Chap 1108/08/2014
Thánh Đường – Chap 1006/08/2014
Thánh Đường – Chap 905/08/2014
Thánh Đường – Chap 804/08/2014
Thánh Đường – Chap 703/08/2014
Thánh Đường – Chap 602/08/2014
Thánh Đường – Chap 501/08/2014
Thánh Đường – Chap 431/07/2014
Thánh Đường – Chap 325/06/2014
Thánh Đường – Chap 221/06/2014
Thánh Đường – Chap 123/05/2014

Bình luận