#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 06/05/2019

Bác sĩ trung y Mộ Vô Song xuyên viết đến một triều đại không rõ, khi tỉnh lại phát hiện ra rằng mình đã trở thành Mộ Dung Sương, tiểu thiếp của thừa tướng Mộ Kinh Hồng, nàng vốn định bình yên cùng người mình yêu sống cả cuộc đời nhưng không ngờ lại bị cuốn vào những âm mưu nhằm vào nàng…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4708/10/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4605/10/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4529/09/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4413/07/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4325/06/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4216/06/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4115/05/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 4021/04/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3927/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3825/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3720/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3616/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3512/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3410/03/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3326/02/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3221/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3115/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 3013/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2909/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2807/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2702/01/2020
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2630/12/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2523/12/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2426/11/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2322/11/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2219/11/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2112/11/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 2023/10/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1921/10/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1814/10/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1701/10/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1620/09/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1515/08/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1402/08/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1324/07/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1204/07/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1101/07/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 1030/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 920/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 817/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 717/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 609/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 509/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 409/06/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 319/05/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 218/05/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 109/05/2019
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân – Chap 006/05/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng