#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Duyên Mạn Động Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 01/09/2019

Nữ nhi ngốc nghếch của Diệp gia trùng sinh. Ngồi trên Thần Đỉnh vạn năng mang linh thực không gian!, không còn là phế tài khí nữ bị người khác sỉ nhục ức hiếp! Thế nhân ức hiếp nàng, nàng phải trả gấp trăm lần! Lại vì nhân thế một lần nữa, nàng Vương Giả trở về, chọc phải chàng khát máu tà mị…

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9716/11/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9615/11/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9509/11/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9408/11/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9306/11/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9223/10/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9110/10/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 9007/10/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8906/10/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8819/09/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8709/09/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8601/09/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8531/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8430/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8329/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8228/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8126/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 8018/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7918/08/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7831/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7730/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7627/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7525/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7422/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7311/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7207/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7102/07/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 7021/06/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6912/06/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6810/06/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6704/06/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6629/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6524/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6420/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6317/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6214/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6107/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 6003/05/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5929/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5825/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5722/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5619/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5516/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5415/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5312/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5205/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5101/04/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 5026/03/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4918/03/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4811/03/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4704/03/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4626/02/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4519/02/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4412/02/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4309/02/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4230/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4124/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 4019/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3917/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3811/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3708/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3607/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3504/01/2020
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3424/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3321/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3217/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3114/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 3010/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2907/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2803/12/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2729/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2626/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2523/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2420/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2315/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2212/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2109/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 2006/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1902/11/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1829/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1725/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1622/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1518/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1417/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1312/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1209/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1109/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1002/10/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 927/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 824/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 720/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 618/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 513/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 410/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 308/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 208/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 1.206/09/2019
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Chap 101/09/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng