Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Tên khác: Không có
Tác giả: Dương Thập Lục
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 26/05/2016

 
 
Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây? Đón xem tại www.a3manga.com!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thần Y Đích Nữ – Chap 4126/04/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 4019/04/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3913/04/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3805/04/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3729/03/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3622/03/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3515/03/2017
Thần Y Đích Nữ – Chap 3414/12/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 3324/11/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 3217/11/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 3110/11/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 3004/11/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2930/10/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2821/10/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2715/10/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2614/08/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2520/07/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2416/07/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2308/07/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2220/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2117/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 2012/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1910/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1809/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1708/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1607/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1506/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1405/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1305/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1203/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1102/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 1001/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 901/06/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 831/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 730/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 630/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 529/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 428/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 328/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 227/05/2016
Thần Y Đích Nữ – Chap 126/05/2016

Bình luận

CMD368 Đóng