#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Thần Võ Tướng Tinh Lục

Thần Võ Tướng Tinh Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 22/10/2016

Thần Võ đế quốc trả qua thời gian 500 năm thống trị, cuối cùng bị chia cắt thành nhiều nước chư hầu. nhau, đây là thời đại mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sống được. Muốn trở thành kẻ mạnh thì phải có được Võ Thần Chi Lực Thời đại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, sức mạnh là tất cả. Chư Vương vì muốn thống trị đại lục, chiêu mộ tất cả những kẻ có Võ Thần Chi Lực trở thành Tướng quân, gọi là Thần Võ Tướng, thống lĩnh ba quân, chinh phạt các nước, và ghi chép thành Thần Võ Tướng Tinh Lục để người đời kính ngưỡng. Trong môi trường như vậy, người nào cũng tu luyện Thần Võ, để trở thành Thần Võ Tướng!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 6007/01/2018
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5906/01/2018
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5819/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5717/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5615/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5515/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5410/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5308/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5206/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5104/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 5002/12/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4930/11/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4829/09/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4727/09/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4608/09/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4505/09/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4427/08/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4324/08/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4209/08/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4103/08/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 4030/07/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3925/07/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3810/07/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3706/07/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3603/07/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3527/06/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3409/06/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3305/06/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3228/05/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3124/05/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 3015/05/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2906/05/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2802/05/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2727/04/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2609/04/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2504/04/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2427/03/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2326/03/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2211/03/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2107/03/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 2028/02/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1911/01/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1805/01/2017
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1728/12/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1620/12/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1514/12/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1407/12/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1330/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1223/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1120/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 1017/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 915/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 814/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 713/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 612/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 511/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 410/11/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 324/10/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 223/10/2016
Thần Võ Tướng Tinh Lục – Chap 122/10/2016

Bình luận