#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 27/07/2019

Hái hoa Phi Diệp, có thể trảm nhật nguyệt sơn hà; Vừa nghĩ, bên trên hái cửu thiên tinh thần, hạ trấn lục đạo Hoàng Tuyền; Lật tay chưởng càn khôn, lật tay che thiên địa! Đây là… Thế giới của võ giả! Thiếu niên trùng sinh, đạp biến Chư Thiên Vạn Giới, chiến tận các tộc anh kiệt.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4815/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4710/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4610/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4510/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4410/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4301/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4201/06/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4128/05/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 4028/05/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3903/04/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3801/04/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3728/03/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3626/03/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3510/03/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3408/03/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3315/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3215/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3115/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 3015/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2915/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2815/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2715/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2615/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2515/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2415/02/2020
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2330/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2230/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2130/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 2030/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1922/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1804/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1704/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1604/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1504/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1404/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1304/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1204/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1104/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 1004/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 904/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 804/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 704/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 604/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 503/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 403/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 303/11/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 229/07/2019
Thần Võ Thiên Tôn – Chap 127/07/2019

Bình luận