Thần Tượng Điểm Zero

Thần Tượng Điểm Zero

Tên khác: Không có
Tác giả: Qingting
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Dịch Thuật Việt Trung
Ngày thêm: 10/07/2016

 
 

Muốn được bên cạnh người mình yêu nhưng lại không thể!!!
Dường như Kim Lăng Phong đang bị 1 điều gì đó chi phối! Cuối cùng họ có đến được với nhau không khi giờ đây anh nói với cô là hãy coi nhau như bạn bình thường?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6807/06/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6727/05/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6624/05/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6521/05/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6406/05/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6326/01/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6223/01/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6122/01/2017
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 6029/12/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 59.521/12/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5913/12/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5805/12/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5728/11/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5623/11/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5518/11/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5407/11/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5302/11/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5226/10/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5121/10/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 5013/10/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4926/09/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 48.520/09/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4820/09/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4713/09/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4607/09/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4529/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4425/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4323/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4216/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4112/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 4009/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3905/08/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3831/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3724/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3610/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3510/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3410/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3310/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3210/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3110/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 3010/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2910/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2810/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2710/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 26.510/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2610/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2510/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2410/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2310/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2210/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2110/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 2010/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1910/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1810/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1710/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1610/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1510/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1410/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1310/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1210/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1110/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 1010/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 910/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 810/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 710/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 610/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 510/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 410/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 310/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 210/07/2016
Thần Tượng Điểm Zero – Chap 110/07/2016

Bình luận