Thần Thoại Minh Vương

Thần Thoại Minh Vương

Tên khác: Áo Giáp Vàng 2
Tác giả: Masami Kurumada, Shiori Teshirogi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: blogtruyen.com
Ngày thêm: 26/10/2014

 
 

Mình ko tìm được nhiều thông tin về bộ này cho lắm, chỉ biết chắc chắn truyện này có cùng tác giả với bộ “Áo Giáp Vàng” (Kurumada).

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7805/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7705/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7604/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7504/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7404/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7304/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7227/05/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7127/05/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7025/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6925/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6823/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6722/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6621/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6520/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6420/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6420/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6320/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6217/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6117/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6017/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5915/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5814/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5713/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5611/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5511/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5411/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5311/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5208/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5107/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5006/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4905/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4805/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4705/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4605/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4505/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4405/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4330/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4229/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4128/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4028/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 126/10/2014

Bình luận