#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thần Thoại Minh Vương

Thần Thoại Minh Vương

Tên khác: Áo Giáp Vàng 2
Tác giả: Masami Kurumada, Shiori Teshirogi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: blogtruyen.com
Ngày thêm: 26/10/2014

Bộ này là phần sau của Saint Seiya (Áo Giáp Vàng), mạch truyện là của tác giả bộ Saint Seiya còn tranh thì đệ tử ổng vẽ…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9529/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9429/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9329/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9229/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9129/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 9026/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8926/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8826/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8726/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8626/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8525/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8425/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8325/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8225/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8125/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 8025/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7925/09/2017
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7805/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7705/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7604/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7504/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7404/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7304/07/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7227/05/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7127/05/2015
Thần Thoại Minh Vương – Chap 7025/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6925/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6823/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6722/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6621/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6520/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6420/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6420/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6320/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6217/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6117/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 6017/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5915/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5814/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5713/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5611/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5511/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5411/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5311/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5208/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5107/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 5006/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4905/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4805/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4705/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4605/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4505/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4405/11/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4330/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4229/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4128/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 4028/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 3026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 2026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1126/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 1026/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 926/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 826/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 726/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 626/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 526/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 426/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 326/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 226/10/2014
Thần Thoại Minh Vương – Chap 126/10/2014

Bình luận