Thần Thám Thiếu Nữ M

Thần Thám Thiếu Nữ M

Tên khác: Không có
Tác giả: Phong Quần Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 17/09/2016

 
 

Liên minh điều tra bị đột kích, dưới sự giúp đỡ của hacker Khố Kỳ, Mễ Sắt Vũ bắt đầu phản kích.

Bên cạnh lại xuất hiện một nam thần tượng khả nghi Lôi Lạc, rốt cuộc Lôi Lạc là người bảo vệ hay sát thủ Ảnh Tử?

Tất cả sẽ được giải đáp trong Thần Thám Thiếu Nữ M – Conan phiên bản mỹ thiếu nữ.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 16.116/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 15.215/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 15.114/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 14.313/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 14.212/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 14.111/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 13.210/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 13.109/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 12.209/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 12.108/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 11.207/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 11.106/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 10.205/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 10.104/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 9.203/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 9.102/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 8.201/10/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 8.129/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 7.228/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 7.127/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 6.226/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 6.125/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 524/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 4.223/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 4.122/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 3.221/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 3.120/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 2.219/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 2.118/09/2016
Thần Thám Thiếu Nữ M – Chap 117/09/2016

Bình luận