Thần Sông Cầu Thu Dưỡng

Thần Sông Cầu Thu Dưỡng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: lục dương
Ngày thêm: 27/04/2016

 
 

“Xin hãy kí khế ước với ta, ta sẽ thực hiện tất cả các nguyện vọng của em”
Mới ngủ dậy đã gặp 1 tên thần kinh biến thái…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận