#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần Điêu Hiệp Lữ

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Dung, Hoàng Ngọc Lang
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 27/05/2014

Bộ truyện rất nổi tiếng của Kim Dung đã từng được chuyển thể thành phim và rất được ái mộ trong những năm thập niên trước. Bộ truyện nói về nhân vật Long Quá Nhi và Cô Long. Mối tình đầy gian truân, trắc trở giữa thầy và trò, giữa thù và địch. 

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 5103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 5003/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4903/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4803/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4703/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4603/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4503/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4403/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4303/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 4003/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 3903/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 3803/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 37.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 37.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 36.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 36.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 35.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 35.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 34.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 34.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 33.303/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 33.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 33.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 32.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 32.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 31.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 31.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 30.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 30.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 29.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 29.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 28.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 28.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 27.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 27.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 26.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 26.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 25.203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 25.103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 2403/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 2303/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 2203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 2103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 2003/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1903/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1803/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1703/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1603/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1503/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1403/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1303/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1103/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 1003/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 903/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 803/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 703/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 603/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 503/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 403/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 303/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 203/11/2014
Thần Điêu Hiệp Lữ – Chap 103/11/2014

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng