#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thâm Cung

Thâm Cung

Tên khác: Không có
Tác giả: Thất Doãn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 08/03/2016

Thời Mạt Hán, Vương Vinh – 16 tuổi được tuyển vào cung làm Lương Gia Tử, mở ra một câu chuyện sinh tồn trong hậu cung.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thâm Cung – Chap 1.205/03/2017
Thâm Cung – Chap 1.108/03/2016

Bình luận