Thâm Cung

Thâm Cung

Tên khác: Không có
Tác giả: Thất Doãn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 08/03/2016

 
 

Thời Mạt Hán, Vương Vinh – 16 tuổi được tuyển vào cung làm Lương Gia Tử, mở ra một câu chuyện sinh tồn trong hậu cung.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Thâm Cung – Chap 1.205/03/2017
Thâm Cung – Chap 1.108/03/2016

Bình luận