#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Tên khác: Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Thai Rồi
Tác giả: Hồng U Linh, Phiếm Thứ Nguyên Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 01/11/2019

Tiểu “thái giám” rụt rè lanh lợi bị phát hiện có thai, lại nhân họa đắc phúc trở thành thiếp thân nội thị của thái tử điện hạ? Nghe truyền thái tử điện hạ tính khí thất thường, xấu xa cao ngạo, không ngờ lại vẫn dung túng cho nàng hết lần này đến lần khác thăm dò đến giới hạn cuối cùng… Mà nàng vì sao xuyên qua thế giới khác nữ giả nam trang, chỉ vì làm bạn bên cạnh chàng…

“Kiếp này đến lượt ta vượt mọi chông gai vì chàng!”

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5927/09/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5815/09/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5711/09/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5605/09/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5502/09/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5431/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5325/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5224/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5122/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 5021/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4920/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4816/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4715/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4614/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4513/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4409/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4308/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4207/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4105/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 4003/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3902/08/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3813/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3712/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3608/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3507/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3406/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3305/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3204/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3103/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 3002/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2901/07/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2830/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2729/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2628/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2527/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2422/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2318/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2214/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2112/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 2011/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1909/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1808/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1707/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1606/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1505/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1404/06/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1326/01/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1219/01/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1115/01/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 1008/01/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 907/01/2020
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 821/12/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 701/12/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 627/11/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 514/11/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 411/11/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 305/11/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 203/11/2019
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi – Chap 101/11/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng