#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài

Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài

Tên khác: Không có
Tác giả: Khai Nguyên Động Mạn
Nhóm dịch: Truyện Tranh Thập Cẩm
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, fb.com/truyentranhthapcam
Ngày thêm: 31/03/2017

Ngọc nữ bị lừa gả vào một gia đình giàu có. Bị quay video lên trang nhất. Nam nhân hao phí hết tâm tư khiến cho nàng không thể chịu đựng nổi, càng mạnh mẽ muốn chiếm lấy nàng làm của riêng… lẽ nào, nàng sẽ phải nhận lấy kết thúc bằng huyết lệ. Không thể! Để xem ai chinh phục ai…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 4419/11/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 4315/11/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 4230/10/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 4111/05/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 4001/05/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3916/04/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3803/04/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3703/04/2018
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3621/12/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3507/11/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3431/10/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3318/10/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3211/10/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3104/10/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 3026/09/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2919/09/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2812/09/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2712/09/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2606/09/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2523/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2422/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2315/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2215/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2108/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 2001/08/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1926/07/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1818/07/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1718/07/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1604/07/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1527/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1420/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1319/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1218/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1118/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 1018/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 918/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 818/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 718/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 618/06/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 521/04/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 411/04/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 307/04/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 231/03/2017
Thác Nhạ Hào Môn Tổng Tài – Chap 131/03/2017

Bình luận