Tenchi Vô Dụng

Tenchi Vô Dụng

Tên khác: Tenchi Muyo!
Tác giả: Kuroda Yousuke, Okuda Hitoshi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 13/10/2014

 
 

Đang cập nhật…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tenchi Vô Dụng – Chap 7422/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 7322/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 7216/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 7116/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 7008/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6908/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6801/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6701/12/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6624/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6524/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6418/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6318/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6209/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6109/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 6004/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5904/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5804/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5704/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5604/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5504/11/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5430/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5315/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5113/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 5013/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4913/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4813/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4713/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4613/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4513/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4413/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4313/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4113/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 4013/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3913/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3813/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3713/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3613/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3513/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3413/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3313/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3113/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 3013/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2913/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2813/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2713/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2613/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2513/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2413/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2313/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2113/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 2013/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1913/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1813/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1713/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1613/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1513/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1413/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1313/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1113/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 1013/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 913/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 813/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 713/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 613/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 513/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 413/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 313/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 213/10/2014
Tenchi Vô Dụng – Chap 113/10/2014

Bình luận