#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tây Du Đường Tăng Hàng Ma

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 19/04/2018

Đường Tăng mạnh nhất Tây Du đã xuất hiện! Đường Tăng hàng ma!

Trần Huyền Trang trên đường đi Tây thỉnh kinh, qua Ngũ Đài Sơn cứu Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị giam cầm 500 năm. Tiếc là hai người không hợp, vừa gặp đã đánh nhau. Hành trình Tây Du chỉ có mỗi Đường Tăng sẽ như thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 4315/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 4212/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 4111/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 4009/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3908/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3805/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3704/06/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3630/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3528/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3426/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3325/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3223/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3122/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 3021/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2918/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2815/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2713/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2611/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2510/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2306/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2205/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2104/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 2003/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1902/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1802/05/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1730/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1628/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1527/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1426/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1326/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1225/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1125/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 1024/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 923/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 822/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 721/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 620/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 519/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 419/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 319/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 219/04/2018
Tây Du Đường Tăng Hàng Ma – Chap 119/04/2018

Bình luận