Tạp Tư Lục

Tạp Tư Lục

Tên khác: Không có
Tác giả: DuDu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Vọng Nhãn Dục Xuyên
Ngày thêm: 11/08/2015

 

Xuất thân là người Hồ, thường xuyên bị kẻ khác khinh miệt, thế nhưng chàng lại ao ước trở thành Đệ Nhất Nhạc Sư chốn cung cấm. Tưởng chừng sư phụ là người duy nhất đối xử tốt với chàng… Song, thế sự đa đoan, lòng người khó đoán. Hai chữ “chân tình” dường như đã trở nên quá đỗi xa xỉ đối với chàng…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Tết 2018