#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tần Thời Minh Nguyệt Chi Dịch Thủy Tàn Hồng

Tần Thời Minh Nguyệt Chi Dịch Thủy Tàn Hồng

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Cơ Khoa Kỹ
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 28/02/2017

Phiên ngoại của Tần Thời Minh Nguyệt.

Nếu giết được một người mà mang đến hạnh phúc cho vạn người? Nếu điều này là khẳng định, thì ai sẽ là người thực hiện điều này?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận