#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tân Lang Nuôi Từ Thuở Bé

Tân Lang Nuôi Từ Thuở Bé

Tên khác: Không có
Tác giả: Hodan
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Tranh Dạo
Ngày thêm: 28/09/2017

Cô nhi tóc đỏ Chiêm Lạc Tâm đối với quý tộc lạnh lùng Lăng Hàn nhất kiến chung tình! Trải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, Chiêm Lạc Tâm cuối cùng cũng trở thành tiểu đầy tớ của Lăng Hàn, cùng anh ta sống chung một nhà! Theo thời gian trôi qua, tình cảm của Chiêm Lạc Tâm đối với Lăng Hàn ngày càng sâu đậm. Cậu quyết định lớn lên nhất định sẽ “ăn sạch” người bảo hộ của mình- Lăng Hàn tiên sinh

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận