#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hamtruyen
Ngày thêm: 05/04/2016

Vâng nếu mấy chế đã chán thể loại 18%2B, ecchi các kiểu thì mời đến với một bộ truyện khá là hài, nội dung thì vẫn là môtip cuộc chiến giữa quỷ vương và anh hùng khá là quen thuộc nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta sẽ là quỷ vương (anh khá là bá) . Cùng theo dõi con đường thay đổi số mệnh của anh ngay tại đây

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 6318/01/2018
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 6208/01/2018
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 6126/12/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 6020/12/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5917/12/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5811/12/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5703/12/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5627/07/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5521/07/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5403/07/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5325/05/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5206/05/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5129/04/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 5027/04/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4905/04/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4823/03/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4720/03/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4601/03/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4520/02/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4414/02/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4316/01/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4207/01/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4101/01/2017
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 4029/12/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3916/12/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3811/12/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3706/12/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3609/11/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3529/10/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3422/10/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3318/10/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3215/10/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3104/10/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 3028/09/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2922/09/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2817/09/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2717/08/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2625/07/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2523/07/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2421/07/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2307/07/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2207/07/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2130/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 2026/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1912/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1809/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1706/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1605/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1503/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1402/06/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1330/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1229/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1127/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 1026/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 924/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 824/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 723/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 620/05/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 524/04/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 416/04/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 308/04/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 206/04/2016
Tấn Công Nào! Ma Vương! – Chap 105/04/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng