#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tên khác: Chuyến Đi Tìm Quá Khứ
Tác giả: Vivibear
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 28/05/2014

Chuyện nói về tiểu chủ nhân công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên việt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 213.317/05/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 213.210/05/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 213.103/05/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 212.326/04/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 212.219/04/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 212.112/04/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 211.305/04/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 211.229/03/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 211.122/03/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 210.315/03/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 210.208/03/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 210.101/03/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 209.323/02/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 209.216/02/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 209.109/02/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 208.302/02/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 208.230/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 208.126/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 207.319/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 207.212/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 207.105/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 206.301/01/2020
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 206.229/12/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 206.122/12/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 205.215/12/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 205.108/12/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 20401/12/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 203.324/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 203.217/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 203.110/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.303/11/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.227/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 202.120/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.313/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.206/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 201.103/10/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 20030/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.322/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.215/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 199.108/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 19801/09/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.325/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.222/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 197.120/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.315/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.211/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 196.109/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 195.204/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 195.101/08/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.328/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.225/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 194.121/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.318/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.214/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 193.111/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 192.207/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 192.105/07/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.330/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.218/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 191.117/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 190.203/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 190.102/06/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 189.226/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 189.119/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.312/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.206/05/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 188.128/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.325/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.221/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 187.114/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.307/04/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.231/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 186.124/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.321/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.217/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 185.114/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.310/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.207/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 184.103/03/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 183.224/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 183.117/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.413/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.303/02/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.227/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 182.120/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.313/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.206/01/2019
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 181.130/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 180.223/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 180.116/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 179.209/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 179.102/12/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 178.226/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 178.118/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 177.211/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 177.104/11/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 176.528/10/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 176.222/10/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 176.114/10/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.514/10/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.206/10/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 175.129/09/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 174.215/09/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 174.110/09/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 173.202/09/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 173.125/08/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 172.218/08/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 172.111/08/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 171.204/08/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 171.128/07/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 170.215/07/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 170.114/07/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 169.208/07/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 169.101/07/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 168.208/06/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 168.105/06/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 167.226/05/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 167.125/05/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 166.215/05/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 166.108/05/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16525/04/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16407/04/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16328/03/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16211/03/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 161.207/03/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 161.101/03/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 16024/01/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15916/01/2018
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15824/12/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15714/12/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15624/11/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15514/11/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15425/10/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15317/10/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15214/09/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15105/09/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 15015/08/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14904/08/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14816/07/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14704/07/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14615/06/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14504/06/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14416/05/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14306/05/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14215/04/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14106/04/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 14015/03/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13905/03/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13815/02/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 137.220/01/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 137.119/01/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 136.209/01/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 136.106/01/2017
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 135.230/12/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 135.124/12/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13417/12/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 133.205/12/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 133.102/12/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 132.225/11/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 132.122/11/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 131.205/11/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 131.104/11/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 13026/10/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12911/10/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12826/09/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12708/09/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12605/09/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12528/08/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12417/08/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12305/08/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12221/07/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12116/07/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 12005/07/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11926/06/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11805/06/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11724/05/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11616/05/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11505/05/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11426/04/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11314/04/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11204/04/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11125/03/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 11014/03/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10905/03/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10823/02/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10730/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10624/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10514/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10403/01/2016
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10324/12/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10212/12/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10104/12/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 10027/11/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9913/11/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9804/11/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9723/10/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9614/10/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9513/10/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9413/09/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9313/09/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9202/09/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9101/09/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 9026/08/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8916/08/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8816/08/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8707/08/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8606/08/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8525/07/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8417/07/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8316/07/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8206/07/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8106/07/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 8024/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7915/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7814/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7704/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7603/06/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7514/05/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7406/05/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7305/05/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7224/04/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7110/04/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 7010/04/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6914/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6813/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6706/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6605/03/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6506/02/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6405/02/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6324/01/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6223/01/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6104/01/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 6004/01/2015
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5923/12/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5814/12/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5705/12/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5620/11/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5511/11/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5423/10/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5314/10/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5223/09/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5113/09/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 5002/09/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4924/08/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4814/08/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4703/08/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4625/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4514/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4410/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4309/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4208/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4107/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 4006/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3905/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3804/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3703/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3602/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3501/07/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3430/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3329/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3228/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3127/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 3026/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2925/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2824/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2723/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2622/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2521/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2420/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2319/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2218/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2117/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 2016/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1915/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1814/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1713/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1612/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1511/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1410/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1309/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1208/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1107/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 1006/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 905/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 804/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 703/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 602/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 501/06/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 431/05/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 330/05/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 229/05/2014
Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ – Chap 128/05/2014

Bình luận