#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Tầm Tần Ký

Tầm Tần Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 26/05/2014

Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sử.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tầm Tần Ký – Chap 19812/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19712/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19612/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19512/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19412/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19312/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19212/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19112/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 19012/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18912/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18812/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18712/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18612/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18512/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18412/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18312/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18212/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18112/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 18012/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17912/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17812/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17712/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17612/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17512/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17412/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17312/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17212/05/2015
Tầm Tần Ký – Chap 17103/08/2014
Tầm Tần Ký – Chap 17025/07/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 16026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 15026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 145B26/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 145A26/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 14026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 13026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 12026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 11026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 10026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 9026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 8026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 7026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 6026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 5026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 4026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 3026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 2026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1126/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 1026/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 926/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 826/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 726/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 626/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 526/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 426/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 326/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 226/05/2014
Tầm Tần Ký – Chap 126/05/2014

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng