#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tam Sinh Kiếp

Tam Sinh Kiếp

Tên khác: Không có
Tác giả: 微漫画
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tố Nhi
Ngày thêm: 06/06/2016

Tam sinh kiếp luôn không tìm được bóng dáng nhau, không gian và thời gian cứ lần lượt thay đổi nhưng trăm năm qua vẫn cứ là cô độc cả đời. Một đế vương, một vũ cơ đã bỏ qua nhau tam sinh kiếp, sẽ viết tiếp đoạn tình yêu bi kịch này như thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận