Tấm Da Người

Tấm Da Người

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Mi Lâm
Ngày thêm: 03/11/2016

 
 

Nếu trên đời có một tấm áo đánh cắp dung mạo của người khác thì sao…?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận