Tale of Eun Aran

Tale of Eun Aran

Tên khác: Không có
Tác giả: Song Jung-ook, Song Eui-sup
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Greatest Battle Group
Ngày thêm: 27/04/2015

 
 

Những murim từ lâu đã sống ẩn dật. Nhưng những robot người bí ẩn vẫn theo cùng giết tận họ. Cho đến có một cậu bé bị bắt. Đây là câu chuyện về cuộc chiến tranh giành sự sống của cậu

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Tale of Eun Aran – Chap 6720/03/2017
Tale of Eun Aran – Chap 6607/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6505/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6405/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6305/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6205/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6101/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 6001/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 5901/08/2016
Tale of Eun Aran – Chap 5826/03/2016
Tale of Eun Aran – Chap 5726/03/2016
Tale of Eun Aran – Chap 5625/10/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5525/10/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5410/09/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5317/08/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5225/07/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5129/06/2015
Tale of Eun Aran – Chap 5004/06/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4921/05/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4827/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4727/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4627/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4527/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4427/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4327/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4227/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4127/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 4027/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3927/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3827/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3727/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3627/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3527/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3427/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3327/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3227/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3127/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 3027/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2927/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2827/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2727/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2627/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2527/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2427/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2327/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2227/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2127/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 2027/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1927/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1827/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1727/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1627/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1527/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1427/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1327/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1227/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1127/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 1027/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 927/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 827/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 727/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 627/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 527/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 427/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 327/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 227/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 127/04/2015
Tale of Eun Aran – Chap 027/04/2015

Bình luận