#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tái Tạo Không Gian

Tái Tạo Không Gian

Tên khác: Bron of Brave
Tác giả: Tư Đồ Kiếm Kiều
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 04/01/2016

“Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!”. Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa… đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tái Tạo Không Gian – Chap 4429/12/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 4327/12/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 4224/12/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 4121/12/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 4012/12/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3921/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3815/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3714/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3610/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3509/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3408/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3305/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3203/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3101/11/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 3031/10/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2929/10/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2826/10/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2718/07/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2624/05/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2524/05/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2414/05/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2308/05/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2202/05/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2116/04/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 2015/04/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1909/04/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1802/04/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1725/03/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1618/03/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1511/03/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1405/03/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1327/02/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1221/02/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1117/02/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 1015/02/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 930/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 825/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 724/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 622/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 519/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 412/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 311/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 206/01/2016
Tái Tạo Không Gian – Chap 104/01/2016

Bình luận