#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tà Vương Thần Phi: Y Thủ Che Thiên

Tà Vương Thần Phi: Y Thủ Che Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Anime - Manga TV
Ngày thêm: 10/04/2019

Nàng mưu hại Vương gia dẫn đến chết thảm, tái thế lại làm người, tiểu thư nhu nhược biến thành thần y! Từ đây cuộc hành trình thay đổi vận mệnh bắt đầu…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận