#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 31/12/2019

Cô là đặc công kim bài có trình độ cao nhất ở thế kỉ 21. Xuyên không trở thành ngũ công chúa xấu xí lại si ngốc của Đông Nhạc quốc… Hắn là nhiếp chính vương nhấc tay là có thể xoay chuyển càn khôn. Tuyệt sắc khuynh thành, âm lãnh tàn nhẫn. Lần đầu gặp mặt, cô bị tên vị hôn phu xấu xa tính kế, trong người trúng dược, vô tình lại gặp hắn ta trong lúc bị trọng thương không thể cử động. Ai biết được từ đâu rơi xuống một co gái kì lạ lai lịch bất minh lại chính là trời phái xuống thu thập hắn ta.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 8120/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 8019/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7918/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7816/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7708/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7604/09/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7531/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7428/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7324/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7223/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7117/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 7013/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6910/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6809/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6708/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6603/08/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6529/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6428/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6321/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6218/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6117/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 6016/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5915/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5814/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5713/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5611/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5510/07/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5429/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5326/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5222/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5119/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 5019/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4912/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4808/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4706/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4601/06/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4530/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4429/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4328/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4227/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4126/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 4025/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3924/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3823/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3722/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3621/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3520/05/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3429/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3326/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3222/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3117/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 3006/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2902/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2801/04/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2731/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2623/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2520/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2417/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2313/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2212/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2106/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 2003/03/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1928/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1824/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1720/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1619/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1516/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1410/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1308/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1207/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1104/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 1003/02/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 929/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 825/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 723/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 620/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 516/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 412/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 309/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 205/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 101/01/2020
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt – Chap 031/12/2019

Bình luận