#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh

Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Sao Kê Manh, Thiên Độ Văn Hóa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 28/10/2019

Tôi, gặp phải bốn vị Cố tiên sinh, một vị là hoàng tử bạch mã, một vị là quỷ phiền toái, một vị là tên xấu xa, một vị là thần bảo hộ. Bốn vị Cố tiên sinh, lại là Cố tiên sinh chỉ thuộc mình tôi! Cô bé lọ lem gả thay vs tổng tài tinh thần phân liệt 4 nhân cách… chào mừng đến với, câu chuyện của chúng tôi.

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5527/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5427/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5320/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5220/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5113/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 5013/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4906/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4806/04/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4730/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4630/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4523/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4423/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4316/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4216/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4109/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 4009/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3902/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3802/03/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3724/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3624/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3517/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3417/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3311/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3210/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3108/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 3007/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2903/02/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2831/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2723/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2621/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2514/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2413/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2306/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2206/01/2020
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2130/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 2030/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1923/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1823/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1716/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1616/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1509/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1409/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1302/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1202/12/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1125/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 1025/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 918/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 818/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 711/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 611/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 511/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 404/11/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 330/10/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 229/10/2019
Ta Với Bốn Vị Cố Tiên Sinh – Chap 128/10/2019

Bình luận