#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Sói Ngoan
Ngày thêm: 28/02/2020

Cuộc sống khó khăn, bệnh nặng khi tuổi đời còn quá trẻ, cứ tưởng ta sẽ ôm hận mà tan biến vào hư vô. Nào ngờ tiểu tiên nữ ban phép lạ xuất hiện. Ta có thể xuyên không… Nhưng mà! Chẳng phải bảo là xuyên không thành nữ nhân có nguyên một dàn hậu cung sao? Tiểu tiên nữ, tại sao tôi không những trở thành một đứa siêu béo, mà nam nhân trong hậu cung lại toàn những kẻ có bệnh?! Ai cũng có mưu đồ… Tốt thôi, muốn bổn cô nương nuôi các người, cũng không phải không thể a~

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8702/12/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8602/12/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8502/12/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8402/12/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8317/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8217/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8117/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 8017/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7917/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7817/11/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7720/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7620/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7513/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7413/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7305/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7205/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7101/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 7001/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6901/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6801/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6701/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6601/10/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6531/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6431/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6328/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6228/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6121/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 6017/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5914/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5810/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5708/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5603/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5502/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5401/08/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5325/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5220/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5117/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 5014/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4907/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4803/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4701/07/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4626/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4524/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4419/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4319/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4216/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4115/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 4015/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3915/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3815/06/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3727/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3623/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3523/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3423/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3323/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3204/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3101/05/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 3028/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2924/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2821/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2716/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2613/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2510/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2406/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2302/04/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2230/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2127/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 2027/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1927/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1827/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1719/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1615/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1513/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1409/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1307/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1207/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1107/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 1005/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 905/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 805/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 704/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 603/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 502/03/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 429/02/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 328/02/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 228/02/2020
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân – Chap 128/02/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng