Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 20/03/2017

 

Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3620/01/2018
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3531/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3422/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3302/12/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3221/11/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3110/11/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 3031/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2923/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2815/10/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2730/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2624/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2518/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2409/09/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2326/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2212/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2107/08/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 2017/07/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1910/07/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1830/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1705/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1604/06/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1517/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1408/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1308/05/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1228/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1116/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 1016/04/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 931/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.626/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 8.526/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 826/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 724/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 624/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 523/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 421/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 321/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 220/03/2017
Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung – Chap 120/03/2017

Bình luận

Tết 2018