#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Thảo Luận
Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 21/10/2018

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11620/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11519/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11418/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11317/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11216/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11115/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11014/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10913/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10812/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10711/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10610/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10509/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10408/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10307/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10206/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10105/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10004/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9903/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9802/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9701/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9630/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9529/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9428/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9327/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9226/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9125/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9024/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8923/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8822/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8721/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8620/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8519/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8418/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8317/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8216/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8115/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8014/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7913/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7812/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7711/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7610/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7509/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7408/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7307/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7206/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7105/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7004/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6903/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6802/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6701/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6631/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6530/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6429/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6328/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6227/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6126/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6025/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5924/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5823/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5722/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5621/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5520/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5419/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5318/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5217/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5116/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5015/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4914/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4813/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4712/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4611/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4510/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4409/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4308/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4207/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4106/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4005/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3904/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3803/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3702/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3601/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3530/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3429/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3328/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3227/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3126/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3025/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2924/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2823/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2722/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2621/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2520/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2419/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2318/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2217/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2116/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2015/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1914/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1813/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1712/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1611/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1510/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1409/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1308/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1207/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1106/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1005/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 904/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 803/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 702/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 601/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 531/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 430/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 329/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 228/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 126/10/2018

Bình luận