#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 21/10/2018

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 26030/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25930/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25830/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25730/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25630/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25530/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25430/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25330/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25230/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25130/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 25030/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24919/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24819/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24715/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24615/06/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24513/05/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24411/05/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24321/04/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24221/04/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24125/03/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 24023/03/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23913/03/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23810/02/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23708/02/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23608/02/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23505/01/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23401/01/2020
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23325/12/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23209/12/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23126/11/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 23024/11/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22920/11/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22818/11/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22728/10/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22625/10/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22513/10/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22411/10/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22317/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22215/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22113/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 22011/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21909/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21809/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21709/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21609/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21509/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21409/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21309/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21209/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21109/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 21009/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20909/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20809/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20709/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20609/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20508/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20408/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20308/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20208/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20108/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 20008/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19908/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19808/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19707/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19607/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19506/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19406/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19306/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19206/09/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19112/08/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 19010/08/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18929/07/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18825/07/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18702/07/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18623/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18521/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18418/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18312/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18210/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18108/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 18006/05/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17930/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17828/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17726/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17625/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17524/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17423/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17322/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17221/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17120/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 17019/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16918/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16817/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16716/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16615/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16514/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16413/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16312/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16211/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16110/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 16009/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15908/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15807/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15705/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15604/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15503/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15402/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15301/04/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15230/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15129/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 15028/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14927/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14826/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14725/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14622/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14521/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14420/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14319/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14218/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14117/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 14016/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13915/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13814/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13713/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13612/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13511/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13410/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13309/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13208/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13107/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 13006/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12905/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12804/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12703/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12602/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12501/03/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12428/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12327/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12226/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12125/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 12023/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11923/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11822/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11721/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11620/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11519/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11418/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11317/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11216/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11115/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 11014/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10913/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10812/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10711/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10610/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10509/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10408/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10307/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10206/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10105/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 10004/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9903/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9802/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9701/02/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9630/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9529/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9428/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9327/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9226/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9125/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 9024/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8923/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8822/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8721/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8620/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8519/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8418/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8317/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8216/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8115/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 8014/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7913/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7812/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7711/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7610/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7509/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7408/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7307/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7206/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7105/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 7004/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6903/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6802/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6701/01/2019
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6631/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6530/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6429/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6328/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6227/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6126/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 6025/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5924/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5823/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5722/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5621/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5520/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5419/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5318/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5217/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5116/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 5015/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4914/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4813/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4712/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4611/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4510/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4409/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4308/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4207/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4106/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 4005/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3904/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3803/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3702/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3601/12/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3530/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3429/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3328/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3227/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3126/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 3025/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2924/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2823/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2722/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2621/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2520/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2419/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2318/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2217/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2116/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 2015/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1914/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1813/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1712/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1611/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1510/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1409/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1308/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1207/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1106/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 1005/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 904/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 803/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 702/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 601/11/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 531/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 430/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 329/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 228/10/2018
Ta Là Đại Thần Tiên – Chap 126/10/2018

Bình luận